Vé máy bay giá rẻ: khuyến mãi Vietjet, Vietnam Airlines, jetstar, visatic
Tiếng Việt

Giá vé máy bay Sài Gòn Đà Nẵng (SGN-DAD) tháng 1, 2, 3/2020

Thứ năm, 21/09/2017, 14:04 GMT+7

Chỉ từ 518000 đ là bạn có thể sở hữu ngay 1 vé máy bay Sài Gòn Đà Nẵng Vietjet. Giá vé máy bay Vietjet Sài Gòn Đà Nẵng đang rất cạnh tranh và rất rẻ nếu bạn chọn bay Sài Gòn Đà Nẵng vào ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4 hàng tuần. Mức giá 518000 đ/vé Vietjet rất phổ biến và đang có trên rất nhiều chuyến bay vào tháng 1 và tháng 3 năm 2020 . Cũng trong tháng 1 và tháng 3, nếu bạn bay vào ngày thứ 6 và thứ 7 thì mức giá thường cao hơn, đặt mua vé máy bay Sài Gòn Đà Nẵng Vietnam Airlines, Vietjet, Jetstar sát ngày bay thì mức giá thường cao hơn.

Giá vé máy bay Sài Gòn Đà Nẵng Vietnam Airlines trong tháng 1 và tháng 3/2020 từ 875000 đ/vé đến 925000 đ/vé hoặc cao hơn. Giá vé máy bay Sài Gòn Đà Nẵng Jetstar trong tháng 1 và tháng 3, nếu bay vào ngày thứ 6 và thứ 7, phổ biến ở mức 829000 đ/vé đến 904.000 đ/vé. Vé máy bay Sài Gòn Đà Nẵng đang có sự cạnh tranh giữa Vietnam Airlines, Vietjet, Jetstar. Bên cạnh đó, giá vé máy bay Sài Gòn Đà Nẵng tháng 1/2020 , tháng 2/2020 và tháng 3/2020 cũng khác nhua ở từng thời điểm.

Hiện tại, giá vé máy bay Sài Gòn Đà Nẵng tháng 2/2020 đang ở mức cao và có xu hướng tăng cao hơn. Tháng 2/2020 , cả Vietnam Airlines, Vietjet, Jetstar đều có mức giá cao, cao nhất từ ngày 9/2 đến ngày 15/2/2020 . Đây là dịp cao điểm tết Nguyên Đán, giá vé Sài Gòn Đà Nẵng tăng cao và rất cao. Trong khi đó, giá vé Đà Nẵng Sài Gòn Vietnam Airlines, Vietjet, Jetstar lại xuống thấp và duy trì ở mức khá rẻ trong những ngày trước tết Nguyên Đán.

Vé máy bay Sài Gòn Đà Nẵng tháng 1/2020

HÀNH TRÌNH

NGÀY BAY

GIÁ VÉ MÁY BAY

Sài Gòn - Đà Nẵng Vietjet

1/1/2020

518.000 - 628.000

Sài Gòn - Đà Nẵng Jetstar

2/1/2020

607.000 – 717.000

Sài Gòn – Đà Nẵng Vietnam Airlines

3/1/2020

925.000 – 1.375000

Sài Gòn - Đà Nẵng Vietjet

4/1/2020

518.000 - 628.000

Sài Gòn - Đà Nẵng Jetstar

5/1/2020

829.000 – 904.000

Sài Gòn – Đà Nẵng Vietnam Airlines

6/1/2020

925.000 – 1.475000

Sài Gòn - Đà Nẵng Vietjet

7/1/2020

518.000 - 628.000

Sài Gòn - Đà Nẵng Jetstar

8/1/2020

607.000 – 717.000

Sài Gòn – Đà Nẵng Vietnam Airlines

9/1/2020

875000 – 1.253.000

Sài Gòn - Đà Nẵng Vietjet

10/1/2020

518.000 - 628.000

Sài Gòn - Đà Nẵng Jetstar

11/1/2020

607.000 – 717.000

Sài Gòn – Đà Nẵng Vietnam Airlines

12/1/2020

628.000 – 827.000

Sài Gòn - Đà Nẵng Vietjet

13/1/2020

829.000 – 904.000

Sài Gòn - Đà Nẵng Jetstar

14/1/2020

607.000 – 717.000

Sài Gòn – Đà Nẵng Vietnam Airlines

15/1/2020

875000 – 1.253.000

Sài Gòn - Đà Nẵng Vietjet

16/1/2020

518.000 - 628.000

Sài Gòn - Đà Nẵng Jetstar

17/1/2020

607.000 – 717.000

Sài Gòn – Đà Nẵng Vietnam Airlines

18/1/2020

875000 – 1.253.000

Sài Gòn - Đà Nẵng Vietjet

19/1/2020

628.000 – 827.000

Sài Gòn - Đà Nẵng Jetstar

20/1/2020

829.000 – 904.000

Sài Gòn – Đà Nẵng Vietnam Airlines

21/1/2020

875000 – 1.253.000

Sài Gòn - Đà Nẵng Vietjet

22/1/2020

518.000 - 628.000

Sài Gòn - Đà Nẵng Jetstar

23/1/2020

607.000 – 717.000

Sài Gòn – Đà Nẵng Vietnam Airlines

24/1/2020

875000 – 1.253.000

Sài Gòn - Đà Nẵng Vietjet

25/1/2020

518.000 - 628.000

Sài Gòn - Đà Nẵng Jetstar

26/1/2020

829.000 – 904.000

Sài Gòn – Đà Nẵng Vietnam Airlines

27/1/2020

925.000 – 1.375000

Sài Gòn - Đà Nẵng Vietjet

28/1/2020

518.000 - 628.000

Sài Gòn - Đà Nẵng Jetstar

29/1/2020

607.000 – 717.000

Sài Gòn – Đà Nẵng Vietnam Airlines

30/1/2020

875000 – 1.253.000

Vé máy bay Sài Gòn Đà Nẵng tháng 2/2020

HÀNH TRÌNH

NGÀY BAY

GIÁ VÉ MÁY BAY

Sài Gòn - Đà Nẵng Vietjet

1/2/2020

937.000 – 1.025.000

Sài Gòn - Đà Nẵng Jetstar

2/2/2020

917.000 – 1.190.000

Sài Gòn – Đà Nẵng Vietnam Airlines

3/2/2020

1.225.000 – 1.575000

Sài Gòn - Đà Nẵng Vietjet

4/2/2020

1.223.000 –1.553.000

Sài Gòn - Đà Nẵng Jetstar

5/2/2020

1.635.000 – 1.933.000

Sài Gòn – Đà Nẵng Vietnam Airlines

6/2/2020

1.568.000 – 1.850.000

Sài Gòn - Đà Nẵng Vietjet

7/2/2020

1.773.000 – 1.938.000

Sài Gòn - Đà Nẵng Jetstar

8/2/2020

1.854.000 – 2.323.000

Sài Gòn - Đà Nẵng Vietjet

9/2/2020

2.176.000 – 2.575.000

Sài Gòn - Đà Nẵng Jetstar

10/2/2020

2.273.000 – 2.752.000

Sài Gòn – Đà Nẵng Vietnam Airlines

11/2/2020

2.454.000 – 2.547.000

Sài Gòn - Đà Nẵng Vietjet

12/2/2020

2.356.000 – 2.678.000

Sài Gòn - Đà Nẵng Jetstar

13/2/2020

2.540.000 -2.754.000

Sài Gòn – Đà Nẵng Vietnam Airlines

14/2/2020

3.100.000 -3.325.000

Sài Gòn - Đà Nẵng Vietjet

15/2/2020

2.076.000 – 2.560.000

Sài Gòn - Đà Nẵng Jetstar

16/2/2020

1.762.000 -1.923.000

Sài Gòn – Đà Nẵng Vietnam Airlines

17/2/2020

2.213.000 – 2.375000

Sài Gòn - Đà Nẵng Vietjet

18/2/2020

1.933.000 – 2.127.000

Sài Gòn - Đà Nẵng Jetstar

19/2/2020

1.325.000 -1.542.000

Sài Gòn – Đà Nẵng Vietnam Airlines

20/2/2020

1.250.000 – 1.523.000

Sài Gòn - Đà Nẵng Vietjet

21/2/2020

937.000 – 1.228.000

Sài Gòn - Đà Nẵng Jetstar

22/2/2020

1.230.000 – 1.452.000

Sài Gòn – Đà Nẵng Vietnam Airlines

23/2/2020

925.000 – 1.523.000

Sài Gòn - Đà Nẵng Vietjet

24/2/2020

628.000 – 827.000

Sài Gòn - Đà Nẵng Jetstar

25/2/2020

829.000 – 904.000

Sài Gòn – Đà Nẵng Vietnam Airlines

26/2/2020

875000 – 1.253.000

Sài Gòn - Đà Nẵng Vietjet

27/2/2020

518.000 - 628.000

Sài Gòn - Đà Nẵng Jetstar

28/2/2020

607.000 – 717.000

Vé máy bay Sài Gòn Đà Nẵng tháng 3/2020

HÀNH TRÌNH

NGÀY BAY

GIÁ VÉ MÁY BAY

Sài Gòn - Đà Nẵng Vietjet

1/3/2020

518.000 - 628.000

Sài Gòn - Đà Nẵng Jetstar

2/3/2020

829.000 – 904.000

Sài Gòn – Đà Nẵng Vietnam Airlines

3/3/2020

925.000 – 1.375000

Sài Gòn - Đà Nẵng Vietjet

4/3/2020

518.000 - 628.000

Sài Gòn - Đà Nẵng Jetstar

5/3/2020

607.000 – 717.000

Sài Gòn – Đà Nẵng Vietnam Airlines

6/3/2020

875000 – 1.253.000

Sài Gòn - Đà Nẵng Vietjet

7/3/2020

518.000 - 628.000

Sài Gòn - Đà Nẵng Jetstar

8/3/2020

607.000 – 717.000

Sài Gòn – Đà Nẵng Vietnam Airlines

9/3/2020

925.000 – 1.375000

Sài Gòn - Đà Nẵng Vietjet

10/3/2020

628.000 – 827.000

Sài Gòn - Đà Nẵng Jetstar

11/3/2020

607.000 – 717.000

Sài Gòn – Đà Nẵng Vietnam Airlines

12/3/2020

875000 – 1.253.000

Sài Gòn - Đà Nẵng Vietjet

13/3/2020

518.000 - 628.000

Sài Gòn - Đà Nẵng Jetstar

14/3/2020

607.000 – 717.000

Sài Gòn – Đà Nẵng Vietnam Airlines

15/3/2020

875000 – 1.253.000

Sài Gòn - Đà Nẵng Vietjet

16/3/2020

628.000 – 827.000

Sài Gòn - Đà Nẵng Jetstar

17/3/2020

829.000 – 904.000

Sài Gòn – Đà Nẵng Vietnam Airlines

18/3/2020

875000 – 1.253.000

Sài Gòn - Đà Nẵng Vietjet

19/3/2020

518.000 - 628.000

Sài Gòn - Đà Nẵng Jetstar

20/3/2020

607.000 – 717.000

Sài Gòn – Đà Nẵng Vietnam Airlines

21/3/2020

875000 – 1.253.000

Sài Gòn - Đà Nẵng Vietjet

22/3/2020

518.000 - 628.000

Sài Gòn - Đà Nẵng Jetstar

23/3/2020

829.000 – 904.000

Sài Gòn – Đà Nẵng Vietnam Airlines

24/3/2020

925.000 – 1.375000

Sài Gòn - Đà Nẵng Vietjet

25/3/2020

518.000 - 628.000

Sài Gòn - Đà Nẵng Jetstar

26/3/2020

607.000 – 717.000

Sài Gòn – Đà Nẵng Vietnam Airlines

27/3/2020

875000 – 1.253.000

Sài Gòn - Đà Nẵng Vietjet

28/3/2020

518.000 - 628.000

Sài Gòn - Đà Nẵng Jetstar

29/3/2020

607.000 – 717.000

Sài Gòn – Đà Nẵng Vietnam Airlines

30/3/2020

925.000 – 1.375000

Sài Gòn - Đà Nẵng Vietjet

31/3/2020

628.000 – 827.000

Để xem giá vé máy bay Sài Gòn Đà Nẵng Vietnam Airlines, Vietjet, Jetstar cập nhật mới nhất, Quý khách vui lòng xem giá vé máy bay Sài Gòn Đà Nẵng tháng 1/2020 , 2/2020 , 3/2020 tại ô Đặt vé máy bay trên website vemaybayvisatic.com. Quý khách chọn điểm đi là Hồ Chí Minh, điểm đến là Đà Nẵng. Tiếp đến, chọn ngày bay, số hành khách bay, nhập mã bảo vệ và nhấp vào Tìm Chuyến Bay. Quý khách sẽ có ngay danh sách các chuyến bay Sài Gòn Đà Nẵng cùng các thông tin cần thiết.

Vé máy bay Sài Gòn Đà Nẵng tháng 1/2020, tháng 2/2020 và tháng 3/2020 khứ hồi, 1 chiều Vietnam Airlines, Vietjet, Jetstar đang được bán tại website: vemaybayvisatic.com. Quý khách nên có kế hoạch trước cho chuyến bay và đặt mua vé máy bay Sài Gòn Đà Nẵng sớm nhất có thể. Hãy gọi ngay đến tổng đài vé máy bay 028-62966178 để được tư vấn và hỗ trợ sở hữu ngay vé máy bay Sài Gòn Đà Nẵng tháng 1, 2, 3 năm 2020 với mức giá rẻ nhất.

 

Ý kiến của bạn