Vé máy bay giá rẻ: khuyến mãi Vietjet, Vietnam Airlines, jetstar, visatic
Tiếng Việt

Vé máy bay Sài Gòn Hà Nội tháng 6, tháng 7/2020

Thứ hai, 22/05/2017, 15:54 GMT+7

Vé máy bay Sài Gòn Hà Nội tháng 6, tháng 7.2019 đang có Vietnam Airlines, Vietjet, Jetstar với hơn 70 chuyến bay mỗi ngày. Vé máy bay Sài Gòn Hà Nội tháng 6, tháng 7.2019 có mức giá trung bình cao hơn những tháng trước đó. Nhu cầu đi lại từ Sài Gòn ra Hà Nội trong dịp hè tăng cao, giá vé máy bay Sài Gòn Hà Nội tháng 6, tháng 7.2019 đặt sát ngày bay thường cao hơn nhiều so với đặt xa ngày bay.

Vé máy bay Sài Gòn Hà Nội tháng 6.2019 đang rất nhiều khách hàng có nhu cầu đặt mua vé máy bay Sài Gòn Hà Nội tháng 6.2019 quan tâm. Chúng tôi xin cập nhật giá vé máy bay Sài Gòn Hà Nội tháng 6.2019 để Quý khách tham khảo:

HÀNH TRÌNH

HÃNG HÀNG KHÔNG

NGÀY BAY

GIÁ VÉ RẺ NHẤT

Vé máy bay giá rẻ Sài Gòn đi Hà Nội

Vietnam Airlines

1/6 (1.6, 1 - 6, 1 tháng 6)

1430000

Vé máy bay giá rẻ TPHCMđi Hà Nội

Vietjet

2/6 (2.6, 2 - 6, 2 tháng 6)

1033000

Vé máy bay TPHCM đi Hà Nội giá rẻ

Jetstar

3/6 (3.6, 3 - 6, 3 tháng 6)

1012000

Vé máy bay Sài Gòn đi Hà Nội giá rẻ

Vietnam Airlines

4/6 (4.6, 4 - 6, 4 tháng 6)

1430000

Vé máy bay TPHCM đi Hà Nội

Vietjet

6/6 (6.6, 6 - 6, 6 tháng 6)

1033000

Giá vé máy bay Sài Gòn Hà Nội

Jetstar

6/6 (6.6, 6 - 6, 6 tháng 6)

1012000

Giá vé máy bay TPHCM Hà Nội

Vietnam Airlines

7/6 (7.6, 7 - 6, 7 tháng 6)

1430000

Đặt vé máy bay giá rẻ đi Hà Nội

Vietjet

8/6 (8.6, 8 - 6, 8 tháng 6)

1033000

Đặt vé máy bay TPHCM đi Hà Nội

Jetstar

9/6 (9.6, 9 - 6, 9 tháng 6)

1012000

Đặt vé máy bay Sài Gòn đi Hà Nội

Vietnam Airlines

10/6 (10.6, 10 - 6, 10 tháng 6)

1430000

Vé máy bay Sài Gòn Hà Nội giá rẻ

Vietjet

11/6 (11.6, 11 - 6, 11 tháng 6)

1033000

Vé máy bay giá rẻ TPHCM đi Hà Nội

Jetstar

12/6 (12.6, 12 - 6, 12 tháng 6)

1012000

Vé máy bay TPHCM đi Hà Nội giá rẻ

Vietnam Airlines

13/6 (13.6, 13 - 6, 13 tháng 6)

1430000

Vé máy bay Sài Gòn đi Hà Nội

Vietjet

14/6 (14.6, 14 - 6, 14 tháng 6)

1033000

Vé máy bay TPHCM Hà Nội

Jetstar

16/6 (16.6, 16 - 6, 16 tháng 6)

1012000

Giá vé máy bay Sài Gòn Hà Nội

Vietnam Airlines

16/6 (16.6, 16 - 6, 16 tháng 6)

1430000

Giá vé máy bay TPHCM Hà Nội

Vietjet

17/6 (17.6, 17 - 6, 17 tháng 6)

1033000

Đặt vé máy bay giá rẻ đi Hà Nội

Jetstar

18/6 (18.6, 18 - 6, 18 tháng 6)

1012000

Đặt vé máy bay TPHCM đi Hà Nội

Vietnam Airlines

19/6 (19.6, 19 - 6, 19 tháng 6)

1430000

Đặt vé máy bay Sài Gòn đi Hà Nội

Vietjet

20/6 (20.6, 20 - 6, 20 tháng 6)

1033000

Vé máy bay Sài Gòn Hà Nội

Jetstar

21/6 (21.6, 21 - 6, 21 tháng 6)

1012000

Vé máy bay giá rẻ đi Hà Nội

Vietnam Airlines

22/6 (22.6, 22 - 6, 22 tháng 6)

1430000

Vé máy bay TPHCM đi Hà Nội

Vietjet

23/6 (23.6, 23 - 6, 23 tháng 6)

1033000

Vé máy bay Sài Gòn đi Hà Nội

Jetstar

24/6 (24.6, 24 - 6, 24 tháng 6)

1012000

Vé máy bay TPHCM Hà Nội

Vietnam Airlines

26/6 (26.6, 26 - 6, 26 tháng 6)

1430000

Giá vé máy bay Sài Gòn Hà Nội

Vietjet

26/6 (26.6, 26 - 6, 26 tháng 6)

1033000

Giá vé máy bay TPHCM Hà Nội

Jetstar

27/6 (27.6, 27 - 6, 267 tháng 6)

1012000

Đặt vé máy bay giá rẻ đi Hà Nội

Vietnam Airlines

28/6 (28.6, 28 - 6, 28 tháng 6)

1430000

Đặt vé máy bay TPHCM đi Hà Nội

Vietjet

29/6 (29.6, 29 - 6, 29 tháng 6)

1033000

Vé máy bay Sài Gòn Hà Nội giá rẻ

Jetstar

30/6 (30.6, 30 - 6, 30 tháng 6)

1012000

Vé máy bay Sài Gòn Hà Nội tháng 7.2019 sau đây, chúng tôi cập nhật ngày 22/05/2019 theo giá vé máy bay được niêm yết tại website vemaybayvisatic.com. Giá vé máy bay Sài Gòn Hà Nội tháng 6 và tháng 7 được cập nhật bao gồm thuế và phí:

HÀNH TRÌNH

HÃNG HÀNG KHÔNG

NGÀY BAY

GIÁ VÉ RẺ NHẤT

Vé máy bay giá rẻ Sài Gòn đi Hà Nội

Vietnam Airlines

1/7 (1.7, 1 - 7, 1 tháng 7)

1545000

Vé máy bay giá rẻ TPHCMđi Hà Nội

Vietjet

2/7 (2.7, 2 - 7, 2 tháng 7)

1232000

Vé máy bay TPHCM đi Hà Nội giá rẻ

Jetstar

3/7 (3.7, 3 - 7, 3 tháng 7)

1254000

Vé máy bay Sài Gòn đi Hà Nội giá rẻ

Vietnam Airlines

4/7 (4.7, 4 - 7, 4 tháng 7)

1545000

Vé máy bay TPHCM đi Hà Nội

Vietjet

5/7 (5.7, 5 - 7, 5 tháng 7)

1232000

Giá vé máy bay Sài Gòn Hà Nội

Jetstar

6/7 (6.7, 6 - 7, 7 tháng 7)

1254000

Giá vé máy bay TPHCM Hà Nội

Vietnam Airlines

7/7 (7.7, 7 - 7, 7 tháng 7)

1545000

Đặt vé máy bay giá rẻ đi Hà Nội

Vietjet

8/7 (8.7, 8 - 7, 8 tháng 7)

1232000

Đặt vé máy bay TPHCM đi Hà Nội

Jetstar

9/7 (9.7, 9 - 7, 9 tháng 7)

1254000

Đặt vé máy bay Sài Gòn đi Hà Nội

Vietnam Airlines

10/7 (10.7, 10 - 7, 10 tháng 7)

1545000

Vé máy bay Sài Gòn Hà Nội giá rẻ

Vietjet

11/7 (11.7, 11 - 7, 11 tháng 7)

1232000

Vé máy bay giá rẻ TPHCM đi Hà Nội

Jetstar

12/7 (12.7, 12 - 7, 12 tháng 7)

1254000

Vé máy bay TPHCM đi Hà Nội giá rẻ

Vietnam Airlines

13/7 (13.7, 13 - 7, 13 tháng 7)

1545000

Vé máy bay Sài Gòn đi Hà Nội

Vietjet

14/7 (14.7, 14 - 7, 14 tháng 7)

1232000

Vé máy bay TPHCM Hà Nội

Jetstar

15/7 (15.7, 15 - 7, 15 tháng 7)

1254000

Giá vé máy bay Sài Gòn Hà Nội

Vietnam Airlines

16/7 (16.7, 16 - 7, 16 tháng 7)

1545000

Giá vé máy bay TPHCM Hà Nội

Vietjet

17/7 (17.7, 17 - 7, 17 tháng 7)

1232000

Đặt vé máy bay giá rẻ đi Hà Nội

Jetstar

18/7 (18.7, 18 - 7, 18 tháng 7)

1254000

Đặt vé máy bay TPHCM đi Hà Nội

Vietnam Airlines

19/7 (19.7, 19 - 7, 19 tháng 7)

1545000

Đặt vé máy bay Sài Gòn đi Hà Nội

Vietjet

20/7 (20.7, 20 - 7, 20 tháng 7)

1232000

Vé máy bay Sài Gòn Hà Nội

Jetstar

21/7 (21.7, 21 - 7, 21 tháng 7)

1254000

Vé máy bay giá rẻ đi Hà Nội

Vietnam Airlines

22/7 (22.7, 22 - 7, 22 tháng 7)

1545000

Vé máy bay TPHCM đi Hà Nội

Vietjet

23/7 (23.7, 23 - 7, 23 tháng 7)

1232000

Vé máy bay Sài Gòn đi Hà Nội

Jetstar

24/7 (24.7, 24 - 7, 24 tháng 7)

1254000

Vé máy bay TPHCM Hà Nội

Vietnam Airlines

25/7 (25.7, 25 - 7, 25 tháng 7)

1545000

Giá vé máy bay Sài Gòn Hà Nội

Vietjet

26/7 (26.7, 26 - 7, 26 tháng 7)

1232000

Giá vé máy bay TPHCM Hà Nội

Jetstar

27/7 (27.7, 27 - 7, 277 tháng 7)

1254000

Đặt vé máy bay giá rẻ đi Hà Nội

Vietnam Airlines

28/7 (28.7, 28 - 7, 28 tháng 7)

1545000

Đặt vé máy bay TPHCM đi Hà Nội

Vietjet

29/7 (29.7, 29 - 7, 29 tháng 7)

1232000

Vé máy bay Sài Gòn Hà Nội giá rẻ

Jetstar

30/7 (30.7, 30 - 7, 30 tháng 7)

1254000

Vé máy bay Sài Gòn Hà Nội có thể thay đổi do sự điều chỉnh chính xách giá bán vé máy bay của Vietnam Airlines, Vietjet, Jetstar. Quý khách vui lòng tham khảo giá vé máy bay Sài Gòn Hà Nội tháng 6 và tháng 7 năm 2019 mới nhất tại ô Đặt vé máy bay tại website vemaybaytnt.com.

Vé máy bay Sài Gòn Hà Nội tháng 6, tháng 7.2019 Vietnam Airlines, Vietjet, Jetstar đang được bán tại Phòng vé máy bay Visatic. Nếu có kế hoạc cần bay từ Sài Gòn ra Hà Nội trong tháng 6 hoặc tháng 7 năm 2019 thì Quý khách nên chủ động đặt mua vé máy bay Sài Gòn Hà Nội tháng 6, tháng 7.2019 sớm để có mức giá vé máy bay tốt nhất. Quý khách cần tư vấn, hỗ trợ đặt vé máy bay Sài Gòn Hà Nội tháng 6, tháng 7.2019 vui lòng gọi ngay đến tổng đài vé máy bay 08-62 966 178 hoặc 08-86 610 677. Chúng tôi luôn bên cạnh để phục vụ Quý khách.

Ý kiến của bạn